EURO Barbara Niemiec Biuro Rachunkowo-Księgowe

Idź do spisu treści

Menu główne

ZAKRES USŁUG


Przedmiotem świadczonych przez nas usług jest kompleksowa obsługa rachunkowa i księgowa.


KSIĘGOWOŚĆ:

 •    rejestracja działalności gospodarczej,


 •    likwidacja działalności gospodarczej,


 •    prowadzenie ksiąg rachunkowych,


 •    prowadzenie książki przychodów i rozchodów,


 •    prowadzenie ewidencji do celów VAT,


 •    rozliczanie w zakresie podatku VAT,


 •    prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,


 •    wypełnianie wszystkich niezbędnych deklaracji podatkowych i sprawozdawczych na podstawie ksiąg i rejestrów oraz    dostarczanie ich do odpowiednich urzędów,


 •    doradztwo podatkowe w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,


 •    opracowywanie Zakładowych Planów Kont,


 •    rozliczanie w zakresie podatku dochodowego,


 •    sporządzanie sprawozdań finansowych,


 •    sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS,


 •    reprezentowanie Podatnika przed Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym i innych urzędach w zakresie naszego    umocowania,


 •    przygotowanie i załatwienie spraw związanych z aktualizacją danych o przedsiębiorstwie w Urzędzie Skarbowym i ZUS,


 •    archiwizacja dokumentów.


KADRY I PŁACE :

 •    przygotowywanie deklaracji i raportów wymaganych przez ZUS, a w szczególności ZUA, ZWUA, DRA, RCA;


 •    sporządzanie deklaracji podatkowych,


 •    sporządzanie deklaracji PFRON,


 •    prowadzenie akt osobowych,


 •    sporządzanie list płac,


 •    przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązaniem stosunku pracy,


 •    prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników,


 •    prowadzenie dokumentacji zasiłkowej,


 •    przygotowywanie dla pracowników raportów miesięcznych RMUA oraz rozliczeń rocznych PIT-11.Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego